Հաշվետվություն, մշտադիտարկում

Այս բաժնում տեղադրվում են ԲԿԳ անկախ հաշվետվողական մեխանիզմի հաշվետվությունները, ՀՀ կառավարության ինքնագնահատման զեկույցները և քաղհասարակության կողմից իրականացված մշտադիտարկման զեկույցները: 

30.06.2015 / Մոնիտորինգի և գնահատման գործիքներ քաղհասարակության համար

Մոնիտորինգի և գնահատման գործիքներ քաղհասարակության համար

2015 թվականի հունիսի 29-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախաձեռնությամբ և ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի աջակցությամբ տեղի ունեցավ սեմինար "Բաց կառավարման գործընկերության հայաստանյան գործընթացների մոնիտորինգի և գնահատման գործիքներ քաղհասարակության համար" թեմայով:

26.11.2014 / Մասնակցային կառավարման խնդիրները

Մասնակցային կառավարման խնդիրները

"Հանրային ցանց" ժողովրդավարության զարգացման կենտրոնը ներկայացրել է Մասնակցային կառավարման մշակույթը պետական խորհրդակցական մարմիններում. տեղական և միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը:

24.11.2014 / Հրապարակվել է ԲԿԳ հայաստանյան գործընթացների մասին ժողովածու

Հրապարակվել է ԲԿԳ հայաստանյան գործընթացների մասին ժողովածու

Հրապարկվել է բաց կառավարման գործընկերության հայաստանյան գործընացների վերաբերյալ երկլեզու ժողովածուն:

09.02.2014 / ԲԿԳ անկախ հետազոտական մեխանիզմի հաշվետվություն- Հայաստան

ԲԿԳ անկախ հետազոտական մեխանիզմի հաշվետվություն- Հայաստան

2014 թվականի փետրվարի 3-ին հրապարակվել է Բաց կառավարման գործընկերության անկախ հետազոտական մեխանիզմի հաշվետվությունը Հայաստանում ԲԿԳ գործընթացների և հայաստանյան ԲԿԳ Գործողությունների ծրագրի իրականացման վերաբերյալ:

17.10.2013 / ՀՀ կառավարությունը հաստատել է ԲԿԳ հայաստանայան Գործողությունների ծրագրի իրականացման ինքնագնահատման զեկույցը

ՀՀ կառավարությունը հաստատել է ԲԿԳ հայաստանայան Գործողությունների ծրագրի իրականացման ինքնագնահատման զեկույցը

Պետաիրավական նախարարական կոմիտեի՝ 2013 թվականի հոկտեմբերի 17-ին կայացած նիստի ժամանակ հավանության է արժանացել "Բաց կառավարման գործընկերություն" նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության գործողությունների ծրագրի իրականացման ինքնագնահատման զեկույցը: