Հաշվետվություն, մշտադիտարկում

Այս բաժնում տեղադրվում են ԲԿԳ անկախ հաշվետվողական մեխանիզմի հաշվետվությունները, ՀՀ կառավարության ինքնագնահատման զեկույցները և քաղհասարակության կողմից իրականացված մշտադիտարկման զեկույցները: 

30.09.2015 / Քաղհասարակության մշտադիտարկման զեկույցը

Քաղհասարակության մշտադիտարկման զեկույցը

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է ԲԿԳ-Հայաստան. մշտադիտարկման զեկույցը: Սա հայաստանյան քաղհասարակության կողմից արված առաջին ամբողջական մոնիտորինգն է: Այս մշտադիտարկման զեկույցի նպատակն է ներկայացնել քաղհասարակության դիտարկումներն ու գնահատականները Բաց կառավարման Գործընկերություն միջազգային նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի Գործողությունների ազգային երկրորդ ծրագրի մշակման և դրա իրականացման մեկամյա ընթացքի վերաբերյալ:  Մոնիտորինգն ընդգրկում է 2013 թվականի սեպտեմբերից՝...

24.09.2015 / Կառավարությունը հրապարակել է Ինքնագնահատման միջանկյալ զեկույցը

Կառավարությունը հրապարակել է Ինքնագնահատման միջանկյալ զեկույցը

ՀՀ կառավարության աշխատակազմը հրապարակել է Բաց կառավարման նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Գործողությունների երկրորդ ծրագրի Ինքնագնահատման միջանկյալ զեկույցը:

16.09.2015 / Քաղհասարակության մշտադիտարկամ զեկույցի նախագիծը

Քաղհասարակության մշտադիտարկամ զեկույցի նախագիծը

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է ԲԿԳ-Հայաստան. մշտադիտարկման զեկույցի նախագիծը:

04.09.2015 / Կառավարությունը հրապարակել է ԲԿԳ Գործողությունների ծրագրի ինքնագնահատման զեկույցի նախագիծը

Կառավարությունը հրապարակել է ԲԿԳ Գործողությունների ծրագրի ինքնագնահատման զեկույցի նախագիծը

ՀՀ կառավարության աշխատակազմը հրապարակել է Բաց կառավարման նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Գործողությունների երկրորդ ծրագրի իրականացման ինքնագնահատման զեկույցի նախագիծը:

30.06.2015 / Մոնիտորինգի և գնահատման գործիքներ քաղհասարակության համար

Մոնիտորինգի և գնահատման գործիքներ քաղհասարակության համար

2015 թվականի հունիսի 29-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախաձեռնությամբ և ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի աջակցությամբ տեղի ունեցավ սեմինար "Բաց կառավարման գործընկերության հայաստանյան գործընթացների մոնիտորինգի և գնահատման գործիքներ քաղհասարակության համար" թեմայով: