Հաշվետվություն, մշտադիտարկում

Մասնակցային կառավարման խնդիրները

26.11.2014

 "Հանրային ցանց" ժողովրդավարության զարգացման կենտրոնը ներկայացրել է Մասնակցային կառավարման մշակույթը պետական խորհրդակցական մարմիններում. տեղական և միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը: Այն մասնավորապես վերաբերում է ՀՀ–ում մասնակցային կառավարմանը, նախարարներին կից գործող կոլեգիաների գործունեության խնդիրներին։ Ուսումնասիրությունը ներառում է նաև բարեփոխման առաջարկություններ: 

Խնդրի լուծմանն են ուղղված ԲԿԳ հայաստանյան Գործողությունների երկրորդ ծրագրի 7-րդ պարտավորության գործողությունները:

Մասնակցային կառավարման մշակույթը պետական խորհրդակցական մարմիններում. տեղական և միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

← Վերադառնալ